Specijalan popust za freelancere!

Arhiva aktuelnosti

28
avg

Olakšano gašenje preduzetničke radnje

  Olakšano gašenje preduzetničke radnjI Ukinuta je obaveza podnošenja poreskih uverenja prilikom brisanja preduzetnika kod APR. Nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama ...

21
avg

Izvršene su izmene i dopune Zakona o radu koje imaju i određene poreske implikacije (primanja direktora koji nije zasnovao radni odnos više nemaju karakter zarade)

Izmene i dopune Zakona o radu, osim što uvode značajne novine u oblasti rada, odnosno prava i obaveza radnika, podrazumevaju i određene promene u pogledu obračuna poreza i doprinosa na ...

20
avg

Donet je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Donet je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja (Prema članu 62. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni ...

07
jul

Usvojene izmene ZPPPA

Usvojene izmene ZPPPA Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 3. jula 2014. godine, usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj ...

07
jul

Usvojene izmeneZakona o poreskom postupku i administraciji

Usvojene izmeneZakona o poreskom postupku i administraciji Poslanici republičkog parlamenta usvojili su 3. jula izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje predviđaju ...

03
jul

Korisničko uputstvo zpovraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlena lica

Korisničko uputstvo zpovraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlena lica Poreska uprava je, na svojoj internet stranici, objavila Korisničko uputstvo o načinu ostvarivanja prava na ...

01
jul

Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu za novozaposlena lica u primeni od 1. jula 2014. godine, (oročene na period od dve godine)

Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu za novozaposlena lica u primeni od 1. jula 2014. godine, (oročene na period od dve godine) da bi se lice smatralo novozaposlenim potrebno je da ...

01
jul

Saopštenje PURS- PDV prijava od 01. jula isključivo elektronski

Saopštenje PURS- PDV prijava od 01. jula isključivo elektronski Poštovani obveznici, Podsećamo vas da od 1. jula PDV prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku. ...

01
jul

Predožene izmene ZPPPA

Predožene  izmene ZPPPA Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 26. juna 2014. godine, usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj ...

30
jun

Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu za novozaposlena lica u primeni od 1. jula 2014. godine, (oročene na period od dve godine)

Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu za novozaposlena lica u primeni od 1. jula 2014. godine, (oročene na period od dve godine) da bi se lice smatralo novozaposlenim potrebno je da ...