Specijalan popust za freelancere!

Arhiva aktuelnosti

26
jan

NEOPOREZIVI IZNOS ZARADA U PERIODU OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE DO 31. JANUARA 2017. GODINE

U skladu sa članim 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002  (dr. zakon), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, ...

26
jan

NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2. DO 30.4.2016. GODINE

NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD    OD 1.2. DO 30.4.2016. GODINE IZNOSI 22.449 DINARA Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno ...

26
jan

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA - OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA     -  OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. ...

05
jan

Preduzetnici od sada plaćaju poreze i doprinose prema PIB-u

Biro za informisanje Poreske uprave Republike Srbije izdao je obaveštenje za poreske obveznike – preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na ...

05
jan

Usvojene su izmene i dopune nekoliko poreskih zakona

Narodna skupština usvojila je (na sednici održanoj 29. decembra) veći broj zakona, među kojima i nekoliko poreskih. Radi se o izmenama i dopunama: • Zakona o porezu na dobit ...

05
jan

Нoви начин исплате трудничког боловања од 29. децембра 2015. године

Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању («Сл. гласник РС», бр. 106/15), који је ...

08
okt

Izmene po poslovima platnog prometa pravnih lica i preduzetnika

- Prelazak na dnevni obračun provizije u dinarskom platnom prometu, - Iznos obračunate provizije biće prikazan na izvodu (uz transakciju), - Ukida se Nalog za naplatu i umesto njega se koristi ...

08
okt

Od 1. oktobra 2015. godine* dužnik neće moći da izda ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ovlašćenja

Od 1. oktobra 2015. godine* dužnik neće moći da izda ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ...

08
okt

Kada je račun bez pečata i potpisa validan za knjiženje?

Donošenjem Zakona o elektronskom dokumentu i izmenama Zakona o računovodstvu, formiran je potreban pravni okvir za uvođenje elektronskog dokumenta kao validne računovodstvene isprave. ...

08
okt

Mišljenje ministarstva finansija o knjiženju elektronskih dokumenata

Saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013), računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis ili identifikacionu oznaku ...