Specijalan popust za freelancere!

Arhiva aktuelnosti

08
okt

Izmene po poslovima platnog prometa pravnih lica i preduzetnika

- Prelazak na dnevni obračun provizije u dinarskom platnom prometu, - Iznos obračunate provizije biće prikazan na izvodu (uz transakciju), - Ukida se Nalog za naplatu i umesto njega se koristi ...

08
okt

Od 1. oktobra 2015. godine* dužnik neće moći da izda ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ovlašćenja

Od 1. oktobra 2015. godine* dužnik neće moći da izda ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ...

08
okt

Kada je račun bez pečata i potpisa validan za knjiženje?

Donošenjem Zakona o elektronskom dokumentu i izmenama Zakona o računovodstvu, formiran je potreban pravni okvir za uvođenje elektronskog dokumenta kao validne računovodstvene isprave. ...

08
okt

Mišljenje ministarstva finansija o knjiženju elektronskih dokumenata

Saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013), računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis ili identifikacionu oznaku ...

30
sep

Od 01. oktobra 2015. godine pocinje primena novog Zakona o platnim uslugama

Od 01. oktobra 2015. godine pocinje primena novog Zakona o platnim uslugama.Na osnovu odredbi ovog zakona doneto je 19 podzakonskih akata i odluka. Nadzor nad primenom ovog zakona kod pravnih ...

30
sep

Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u

Narodna skupština Republike Srbije, na zasedanju koje je održano 28. septembra 2015. godine, usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u ...

30
sep

Šta se dešava kada Vam stigne uvećano paušalno rešenje, odnosno rešenje za paušalni porez?

Šta se dešava kada Vam stigne uvećano paušalno rešenje, odnosno rešenje za paušalni porez? Pre svega, septembar je, i postoji velika mogućnost da ...

29
sep

Preduzetnici koji su paušalno oporezovani prema Zakonu o porezu na dohodak

Preduzetnici koji su paušalno oporezovani prema Zakonu o porezu na dohodak, plaćaju porez u visini koju im odredi Poreska uprava. Iz tog razloga, paušalci mogu da podižu novac bez ...

18
sep

Kupovina predmeta od fizičkih lica koja nisu registrovana za obavljanje delatnosti

Pored kupoprodaje robe i usluga od registrovanih firmi i preduzetnika, preduzeća ponekad imaju potrebu ili priliku da otkupe neko dobro i od fizičkog lica koje nije registrovano za obavljanje ...

06
avg

Uvoz softvera i porez po odbitku

Prilikom uvoza robe u Republiku, firme uvoznici oslanjaju se na svoje špeditere koji ih vode ne samo kroz postupak uvoza, već i carinske i devizne propise primenjive na posao koji realizuju. ...