Specijalan popust za freelancere!

Arhiva aktuelnosti

01
jul

Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu za novozaposlena lica u primeni od 1. jula 2014. godine, (oročene na period od dve godine)

Uslovi za ostvarivanje prava na olakšicu za novozaposlena lica u primeni od 1. jula 2014. godine, (oročene na period od dve godine) da bi se lice smatralo novozaposlenim potrebno je da ...

01
jul

Saopštenje PURS- PDV prijava od 01. jula isključivo elektronski

Saopštenje PURS- PDV prijava od 01. jula isključivo elektronski Poštovani obveznici, Podsećamo vas da od 1. jula PDV prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku. ...

01
jul

Predožene izmene ZPPPA

Predožene  izmene ZPPPA Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 26. juna 2014. godine, usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj ...

27
jun

Prolongiranje predaje poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku

Prolongiranje predaje poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku Prema odredbi člana 38. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), od 1. jula 2014. godine, ...

16
jun

Saopštenje PURS - Obračunavanje paušalnog poreza

Saopštenje PURS - Obračunavanje paušalnog poreza Povodom spekulacija o utvrđivanju visine osnovice za paušalno oporezivanje, Poreska uprava obaveštava o detaljima koji se ...

07
jun

Olakšice za zapošljavanje novih lica u primeni od 1. jula

Olakšice za zapošljavanje novih lica u primeni od 1. jula Narodna skupština Republike Srbijena sednici održanoj 30. majausvojila je dva zakonakoja su objavljena u "Službenom ...

07
jun

• Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu ...

02
jun

Korekcije stopa doprinosa tek od 1. avgusta, stimulisanje zapošljavanja ostaje od 1. juna

Korekcije stopa doprinosa tek od 1. avgusta, stimulisanje zapošljavanja ostaje od 1. juna Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, povećanje stope ...

02
jun

Korekcije stopa doprinosa tek od 1. avgusta, stimulisanje zapošljavanja ostaje od 1. juna

Korekcije stopa doprinosa tek od 1. avgusta, stimulisanje zapošljavanja ostaje od 1. juna Predložene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, povećanje stope ...

30
maj

Iz struke o struci: Vanbilansne evidencije

Iz struke o struci: Vanbilansne evidencije Pravilnikom o kontnom okviru (“Službeni glasnik RS” br. 114/2006, 119/2008 i 9/2009, u daljem tekstu: Pravilnik), u okviru klase 8: Vanbilansna ...