Specijalan popust za freelancere!

Arhiva aktuelnosti

15
apr

Objavljen novi jedinstveni obrazac poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica - Obrazac PDP

U „Sl. glasniku RS" broj 30 od 28. marta 2015. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, koji stupa na snagu 1. aprila 2015. ...

12
feb

Predaja finansijskih izveštaja podrazumeva njihovo potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom

 Za sve zakonske zastupnike/direktore/koji još nemaju kvalifikovani elektronski potpis   Od ove godine, prvi put,  predaja finansijskih izveštaja podrazumeva njihovo ...

12
feb

Godišnji porez na dohodak građana za 2015

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak gradjana (“Službeni glasnik RS”, broj 24/01…68/14, u daljem tekstu: Zakon), obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana ...

10
feb

15, 16, i 17. februara, neradno se praznuje Sretenje - Dan državnosti Srbije

15, 16, i 17. februara, neradno se praznuje Sretenje - Dan državnosti Srbije   Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01, 101/07 i ...

03
feb

Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1. februara 2015.

Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznos 22.357 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2015. godine. Iznos najniže mesečne osnovice ...

02
feb

Izjava o neaktivnosti

Pravno lice, koje u izveštajnoj 2014. godini, nije imalo poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imalo podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara 2015. ...

30
jan

Malo računovodstva za svakog: Racunovodstveni i poreski obračun dobiti

Malo računovodstva za svakog Racunovodstveni i poreski obračun dobiti    Postoje dva nezavisna obračuna dobiti. Jedan je računovodstveni.  Detalje ovog obračuna definišu ...

23
jan

Iznosi oslobođeni, odnosno izuzeti od oporezivanja porezom na dohodak građana 2015

Od 01.02.2015. novi iznosi oslobođeni, odnosno izuzeti od oporezivanja porezom na dohodak građana 

23
jan

PPP – POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE OBRASCA PPP – ROK 31.01.2015.

I ove godine obaveza svih poreskih obveznika je da najkasnije do 31.01.2015. godine, dostave poresku prijavu za sve isplate zarada i drugih primanja u 2014. godini, u skladu sa članom 41. stav 5. ...

12
jan

Jedinstveni račun za uplate naknada Agencije za privredne registre

Agencija za privredne registre uvela je jedinstveni račun 840-29770845-52 za plaćanje naknada za registraciju i druge usluge koje pruža korisnicima, osim naknada za uslugu isporuke podataka i ...