Specijalan popust za freelancere!

Arhiva aktuelnosti

18
maj

Čuvanje opštih akata društva

Prilikom osnivanja društva ograničene odgovornosti nastaje niz akata koji se intenzivno koriste prilikom osnivanja i registracije privrednog društva, kao i u prvim danima ...

28
apr

Podsećamo: Neradni dani za vreme vaskršnjih i prvomajskih praznika od 29. aprila do 3. maja

Prema zakonskim odredbama, neradni dani povodom predstojećih praznika su od petka (29. april) zaključno sa utorkom (3. maj).

28
apr

Podsećamo:Rok za prijavu podataka i unošenje u matičnu evidenciju staža, zarada, naknada zarada, odnosno osnovica osiguranja za 2015. godinu je 4. maj 2016. godine

Podsećamo:Rok za prijavu podataka i unošenje u matičnu evidenciju staža, zarada, naknada zarada, odnosno osnovica osiguranja za 2015. godinu je 4. maj 2016. godine, s obzirom na to da ...

27
apr

Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana ističe 16. maja 2016. godine

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak gradjana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne ...

14
apr

OBJAŠNJENJE U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu u prilogu

11
apr

SPECIFIČNOSTI OFŠOR POSLOVANJA

Poslovanje preko ofšor-kompanija samo po sebi nije nezakonito. Zemlje u kojima se najčešće osnivaju ofšor-kompanije nazivaju se poreskim rajevima. Šire posmatrano, to ...

05
apr

PORESKA UPRAVA OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA NA OBRASCU PP OPO

PORESKA UPRAVA OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA NA OBRASCU PP OPO Poreska ...

29
mar

Novo u oblasti otvaranja firmi

1. PURS, počev od 1. januara 2016. godine, od novoosnovanih privrednih subjekata ne zahteva više dostavljanje dokumentacije radi formiranja osnovnog dosijea, a počev od 1. marta 2016. ...

25
mar

Da li ste obveznik plaćanja posebne naknade za tokove otpada?

Da li ste obveznik plaćanja posebne naknade za tokove otpada? Ako mislite da niste, proverite još jednom. Mnoge firme nisu čule za naknadu za posebne tokove otpada a njeno pominjanje ne ...

25
mar

Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom

Zakonom o turizmu je predviđeno da poslovno ime subjekta koji se bavi ugostiteljstvom ne sme da sadrži vrstu objekta, na primer, bife, caffe i slično, i dat je rok da se poslovno ime uskladi u ...